Privacybeleid

Ik ben blij dat u mijn website bezoekt en dank u voor uw interesse in mijn bedrijf. Uw privacy is belangrijk voor mij. Je moet je veilig voelen bij mij. Daarom let ik op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG-neu), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Hieronder wil ik u informeren over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en gebruikt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. U kunt de verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde raadplegen en afdrukken via het tabblad "Gegevensbescherming" onderaan elke pagina van mijn website.
Mijn IT-systemen zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, alsmede tegen verlies en vernietiging.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van Anouk Ellen Susan is
Anouk Ellen Susan
Tel: +49 152 562 331 66
Mail: info@anoukellensusan.de
Website: www.anoukellensusan.nl

Naam en contactgegevens voor vragen over gegevensbescherming

Als u, als klant of werknemer, vragen hebt over de behandeling van uw gegevens volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u op de volgende manier uw vragen verduidelijken of uw bezorgdheid kenbaar maken:
Voor algemene vragen over gegevensbescherming en verzoeken om informatie kunt u contact opnemen met Anouk Ellen Susan op: Anouk Ellen Susan, Münchner Str 4, 85241 Hebertshausen, Duitsland.

Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Daar kun je zeker van zijn: Ik sla uw gegevens alleen op om aan uw aanvragen te voldoen, contracten uit te voeren en te verwerken (inclusief betalingsverwerking en, indien van toepassing, kredietbeoordeling) en voor mijn eigen reclamedoeleinden. De verwerking is gebaseerd op de EU-verordening inzake gegevensbescherming en de federale wet inzake gegevensbescherming. Als u een aanvraag hebt, zich als vaste klant registreert, contact met ons opneemt voor vragen, ons vraagt een offerte op te stellen of een overeenkomst met ons sluit, verwerk ik uw persoonsgegevens.
Ik bewaar en verwerk deze gegevens met het oog op de uitvoering en verwerking van de overeenkomst .Het klantengegevensbeheer van Anouk Ellen Susan is gebaseerd op de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Anouk Ellen Susan en vergemakkelijkt de naleving van de gegevensbeschermingsvereisten voor de nauwkeurigheid van gegevens en de overdraagbaarheid van gegevens. Ik heb voldoende rekening gehouden met hun belangen en fundamentele vrijheden.

Cookies

Om het gebruik van mijn website te vergemakkelijken, gebruik ik "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer kunnen worden geplaatst en nuttig zijn bij het gebruik van onze website. Wij gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om de navigatie te verbeteren. Cookies stellen mij ook in staat te herkennen of u mijn website eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De cookies die ik gebruik slaan uw persoonlijke gegevens niet op. Als u geen cookies wenst te ontvangen, stel dan uw internetbrowser dienovereenkomstig in.

Gebruik van ons contactformulier

De persoonlijke gegevens die u mij in het kader van deze contactaanvraag verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag of contact te beantwoorden en voor de bijbehorende technische administratie. Zij zal niet aan derden worden doorgegeven.
U hebt het recht de toestemming die u bij de verzending van het formulier hebt gegeven, te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.
Uw persoonlijke gegevens worden ook zonder uw herroeping gewist als ik uw verzoek heb verwerkt of als u de hier gegeven toestemming voor opslag herroept. Dit gebeurt ook als de opslag om andere juridische redenen ontoelaatbaar is.

Facebook, Instagram, LinkedIn, XING knop

Er zijn knoppen op mijn site die doorverwijzen naar Facebook, Instagram, LinkedIn en Xing. Reeds bij de weergave van de paginaspecifieke knoppen worden gegevens doorgegeven aan de respectieve servers van de diensten in de VS. Daarom worden deze knoppen standaard alleen weergegeven als de gebruiker expliciet op een bijbehorende dummy-afbeelding klikt. Op die manier worden gebruikers niet gevolgd door een van deze diensten zonder dat zij een van hen willen gebruiken. Behalve deze functionaliteit zijn er geen andere links naar sociale diensten op deze pagina. Hieronder volgt de informatie over gegevensbescherming voor de respectieve diensten.

Gebruik van YouTube-plugins

Mijn website bevat ten minste één plugin van de YouTube-dienst, die eigendom is van Google Inc., gevestigd in San Bruno/Californië, VS. Er wordt automatisch een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht wanneer je een subpagina van mijn website bezoekt die een YouTube-plugin bevat. Zo kan YouTube nagaan welke pagina's van mijn website u hebt bezocht. Als u ook bent ingelogd met uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag koppelen aan uw profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u mijn website bezoekt. Ga voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door YouTube naar www.youtube.com.

Reclame / Nieuwsbrief

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
Ik gebruik uw gegevens alleen voor reclamedoeleinden van Anouk Ellen Susan zelf. Ik wil u graag informeren over nieuwe producten, mijn diensten en interessante evenementen. Daarom gebruik ik uw gegevens ook om u bepaalde producten, diensten of evenementen aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn. Het verzenden van overeenkomstige reclame per post of e-mail aan bestaande klanten zal alleen plaatsvinden voor producten en diensten van Anouk Ellen Susan, rekening houdend met uw legitieme belangen. E-mails worden alleen verzonden met uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken met werking voor de toekomst: per e-mail: info@anoukellensusan.de of per telefoon: +49 152 562 331 66.
Nieuwsbrieven worden u alleen toegezonden op basis van afzonderlijke toestemming.
Opmerking: Meer informatie over uw rechten vindt u onder het kopje "Rechten van de betrokkene".

Ontvangers van de persoonsgegevens

Zoals wettelijk is toegestaan, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de volgende bedrijven binnen de EU:

- Google Inc. google.com/settings/ads/onweb

Duur van de gegevensopslag

Wij bewaren uw gegevens zo lang als het betreffende doel vereist.

Rechten van de betrokkenen

Uw rechten als betrokkene worden volledig gewaarborgd door Anouk Ellen Susan.

Tegenstrijdige reclame

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. De volgende contactpersonen staan tot uw beschikking.

Anouk Ellen Susan
Tel: +49 152 562 331 66
Mail: info@anoukellensusan.de
Website: www.anoukellensusan.nl

Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de volgende bepalingen:
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; of
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
Indien u bezwaar maakt, zal ik uw persoonsgegevens in dit geval niet langer verwerken, tenzij ik dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Andere rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking:

Informatie,
Correctie,
Verwijdering of beperking van de verwerking
Bezwaar tegen verwerking,
Gegevensportabiliteit
Recht van beroep bij toezichthoudende autoriteiten.
Contactpersonen: Hoe kan ik mijn bovenstaande rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u het contactformulier gebruiken of u kunt contact opnemen met Anouk Ellen Susan, e-mail: info@anoukellensusan.de / Tel. +49 152 562 331 66
Ik zal uw verzoeken snel en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften kosteloos behandelen en u op de hoogte stellen van de maatregelen die ik heb genomen.

Bijwerking en wijziging

De gegevensbeschermingsverklaring moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden en de juridische situatie. Controleer de verklaring inzake gegevensbescherming voordat u gebruik maakt van mijn aanbod om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates.

Status: 05. 2018