De wereld wordt steeds complexer, digitaler en globaler. Tegelijkertijd stromen er steeds meer (koop)impulsen op ons af, de aandacht neemt af. Om je te onderscheiden van de concurrentie, de juiste doelgroep voor je te winnen en op lange termijn aan je te binden, heb je"meer dan marketing" nodig.

In mijn gelijknamige boek 'Meer dan marketing, mensen bereiken en inspireren' laat ik zien dat hiervoor de succesfactor bijzondere aandacht nodig is. Een hele 26 succeselementen van Anouk komen aan bod. In totaal heb ik het boek drie essentiële thematische blokken meegegeven.

  1. eerst het marketing fundament, de basis, kort en bondig.
  2. Als ik me dan toeleg op "premium marketing", in al zijn volheid met de 26 Anouks succeselementen en
  3. Voor elk element rapporteert een VIP uit de praktijk, voor de praktijk, en zo wordt duidelijk wat men van de geslaagden kan leren.

Het draait allemaal om persoonlijkheid, authenticiteit, hartelijkheid - in de omgang met zakenpartners, klanten en collega's. Uiteindelijk gaat marketing over het werken met mensen, hen bereiken en hen echt inspireren. Dit naslagwerk biedt professionele en praktische kennis vanuit mijn 30 jaar professionele ervaring in marketing. Het gaat over marketing met al zijn facetten. Het is geschreven voor hen die meer willen weten over marketing, voor hen met hun eerste (marketing)werkervaring, maar ook 'oude rotten' zullen zeker interessante impulsen krijgen. Het is voor werknemers, ondernemers, oprichters, starters en zelfstandigen. Het gaat over zichtbaarheid & (zelf)marketing. Het boek is sinds 20 mei te koop (uitgegeven door Haufe)!

NU voor slechts 29,95 Euro incl. BTW.
27,99 Euro plus BTW.